INFORMACJE DLA PACJENTA:

O NAS

Lidia JaguszynLaboratorium zostało założone w 1993 r. Wiele od tego czasu zmieniło się w diagnostyce laboratoryjnej. W tamtych latach nie mogliśmy opierać się jako laboratorium medyczne na żadnej precyzyjnej ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, nikt nie słyszał o KIDL, czy zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Dopiero dzięki poświęceniu i pracy wielu ludzi, na dzień dzisiejszy  sporo zagadnień zostało unormowane i osadzone w przepisach prawa. Jak długo trwał i nadal przebiega ten proces może świadczyć fakt, że jesteśmy już drugim pokoleniem, które prowadzi nasze laboratorium.  Jednocześnie jako lekarz medycyny uczestnicząc w szkoleniach  dotyczących diagnostyki pacjenta ciągle słyszałam o  istnieniu dużej potrzeby obecności lekarzy będących „łącznikami” między grupą zawodową diagnostów, a naszą . W związku z powyższym podjęłam decyzję o ukończeniu lekarskiej specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej. Każdy diagnosta laboratoryjny powinien mieć świadomość, że nikt inny jak właśnie lekarz podejmuje ostateczną i odpowiedzialną decyzję dotyczącą zdrowia, a często i życia danego pacjenta, natomiast  wynik z laboratorium wielokrotnie jest tylko jednym z kilku czynników, a nie jedynym decydującym o diagnozie – opartej przede wszystkim na doświadczeniu i kompetencjach lekarza.

Oddaję Państwu do dyspozycji profesjonalnie wyposażone i fachowo zarządzane laboratorium, z przeszkolonym  i  odpowiednio nadzorowanym personelem. Spełniamy wszystkie wymogi stawiane laboratoriom tego typu i stosujemy się do obowiązujących  procedur. W moim laboratorium każda czynność objęta jest odpowiednią procedurą i właściwie nadzorowana. Jednocześnie staram się efektywnie wykorzystać postęp technologiczny, co ma odzwierciedlenie w organizacji pracy całego zakładu. W działalności pomaga nam profesjonalny system informatyczny spełniający także dodatkową rolę w procesie samokontroli. Ponadto jesteśmy zintegrowani z większością programów informatycznych typu mMedica, Kamsoft, Optimed, dr Eryk itp. używanych przez współpracujące z nami podmioty lecznicze. Objęci jesteśmy także zgodnie z obowiązującymi wymogami zewnętrzną kontrolą laboratoryjną.

Największą satysfakcję sprawia mi fakt  docenienia mojej pracy i wysiłków przez naszych pacjentów i współpracujące z nami podmioty. Czuję wielką radość widząc jak np. przyszłe mamy korzystające z naszych usług przyprowadzają później na badania kontrolne swoje pociechy i darzą nas zaufaniem. Przyjemnie jest mi słyszeć, jak nowy podmiot deklarujący chęć rozpoczęcia z nami współpracy informuje mnie , że podejmuje taką decyzje na podstawie rozmowy z kimś kto przez wiele lat już z nami współpracuje. Mam ciągłą świadomość, że to właśnie dzięki stałym pacjentom i wieloletniej współpracy z lekarzami mogliśmy się rozwijać oraz modernizować  – za to chcę wam wszystkim  serdecznie podziękować.

Lidia Jagusztyn